Apkārt Pēterezeriem, pārgājiena atskats – 2018

Pār­gā­jiens Jāņa Šlūkes vadī­bā. Aina­ra Gai­da foto­mirk­ļi.

Dalies prie­kā!