Atskats uz izstādes atklāšanu Dundagas pilī, 2018

Dunda­gas pils no tēl­nieka, metālmāk­slin­ieka un rotkaļa Jāņa Mikā­na ir saņē­musi dāv­ināju­mu — zīmēju­mus, bron­zas un akmens skulp­tūras.
Vis­valža Biezbārža fotomirkļi.

Dalies priekā!