Slīteres Ceļotāju dienu ietvaros beigusies pieteikšanās uz 4 maršrutiem:

  • uz pār­gā­jie­nu ar Lie­nī­ti Iesal­nie­ci «Dūme­les stās­ti»;
  • uz pār­gā­jie­nu ar Kris­ta­pu Vil­ku «Tur, kur sākas Šlī­te­res Zilie kal­ni»;
  • uz pār­gā­jie­nu ar Ilzi Kri­ķī­ti «Cita Mazir­be»;
  • uz velo­mar­šru­tu ar Māru Kitenber­gu «Dun­da­gas Mājas kafej­nī­cu veloap­lis»!
Dalies prie­kā!