Pie­teik­ša­nās uz Vol­de­mā­ra Spuņ­ģa 18. jūli­ja pār­gā­jie­nu «Kur kukai­ņi ar Dižjū­ru satie­kas?» ir beigusies!

Pie­teik­ša­nās uz Kris­ta­pa Vil­ka 18. jūli­ja pār­gā­jie­nu «Šķērs­grie­zums» ir beigusies!

Dalies prie­kā!