Inventārs/transports

Uzzi­ni par to, kur iespē­jams sarunāt trans­porta pakalpo­ju­mus, iznomāt velosipē­dus un laivas.

SIA «Auto un Būve»
Ceļotājiem, kuriem nav sava trans­porta līdzekļa, no Dunda­gas iespē­jams sarunāt trans­porta pakalpo­ju­mus
Kon­tak­ti: +371 29488170
Trans­ports: dažā­da izmēra busiņi un auto­busi

Mār­tiņš
Ceļotājiem, kuriem nav sava trans­porta līdzekļa, no Dunda­gas iespē­jams sarunāt trans­porta pakalpo­ju­mus
Kon­tak­ti: +371 29491695
Trans­ports: vieglā automašī­na

«Pūpoli»
Vieta: viesu nams «Pūpoli», Dunda­ga
Kon­tak­ti: +371 29197900, 26554001, pupoli9@​inbox.​lv
Inven­tārs: Velosipē­di (2)

«Jumari»
Vieta: bioloģiskā saimniecī­ba «Jumari», Valpene
Kon­tak­ti: +371 29469425, 26601306
Inven­tārs: Velosipē­di (6)

«Jaun­lī­du­mi»
Vieta: brīv­di­enu māja «Jaun­lī­du­mi»
Kon­tak­ti: +371 29467556, jaunlidumi@​inbox.​lv
Inven­tārs: Velosipē­di (10)

«Kalēji»
Vieta: viesu nams/kempings «Kalēji», Mazirbe
Kon­tak­ti: +371 29213412, 28829474
Inven­tārs: Velosipē­di (10)

«Pīta­gi»
Vieta: brīv­di­enu māja, kemp­ings «Pīta­gi», Košragā
Kon­tak­ti: +371 29372728, pitagi@​pitagi.​lv
Inven­tārs: Velosipē­di (10)

«Purvzie­di»
Vieta: kempin­ga mājas/brīvdienu māja «Purvzie­di», Vaide
Kon­tak­ti: +371 63200179, 29395624
Inven­tārs: Velosipē­di (8)

«Ūši»
Vieta: brīv­di­enu māja/kempings «Ūši», Kol­ka
Kon­tak­ti: +371 63276507, 29475692, info@​kolka.​info
Inven­tārs: Velosipē­di (8)

«Vītoli»
Vieta: viesu nams «Vītoli», Kol­ka
Kon­tak­ti: +371 29135764, annabj@​inbox.​lv
Inven­tārs: Velosipē­di (6)

«Zied­kalni»
Vieta: brīv­di­enu māja «Zied­kalni», Dūmele
Kon­tak­ti: +371 29417229, sia.​ziedkalni@​gmail.​com
Inven­tārs: Laivas (1), Velosipē­di (8)

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *