Programma 2018

Leju­plādēt pro­gram­mu

Maršruts Rukšu purvā ir atcelts!
Ieskaties:  Maršruti, Pārējie piedāvājumi, Pulcēšanās vieta!
 Darbnīca Kājāmgājēju maršruts Putnu vērotājiem Velomaršruts Autobraucēju maršruts Laivotāju maršruts Vēderprieks Objekts

Grūtības pakāpe: • viegla, •• vid.grūta, ••• grū­ta
* — Piedāvājums spēkā arī pārējā laikā, t.i., ārpus Slīteres ceļotāju dienām (ar izmaiņām atkarībā no gadalai­ka, u. tml.), iepriekš piesako­tis
! — Jaunums

SESTDIEN, 9. JŪNIJĀ

Sākums,
plkst.

Pasāku­ma vei­ds / grūtības pakāpe

Nosaukums

Pul­cēšanās vieta

Gids/kontaktpersona

Tāl­ru­nis

Noslēgu­ma laiks/maršruta garums

Dundagā un apkārtnē

12.00
Jāņa Mikā­na teiku tēlu akmens tēl­niecības dar­bu izstādes atk­lāšana Dunda­gas pils pagrabā Dunda­gas TIC +371 29444395
13.00

Pie Slīteres Zilo kalnu kraujas

11.00
/ •• Zilo kalnu noslēpu­mi Vīdales cen­trā pie veikala San­dra Ikau­niece +371 26532258
13.30 / 3 km
11.00 un 13.00 / • Šlīteres dabas taka Pie Šlīteres bākas Ina Brau­na +371 28861445 12.30 un 14.30 / 1,2 km
11.00 / •• Slīteres kukaiņiem pa pēdām! Autostāvvi­etā pie Šlīteres bākas Uģis Piterāns +371 29971576 16.00 / ~10 km
12.00 un 15.00 / • Sēnes starp pavasari un vasaru Pie Šlīteres mežniecības  Ini­ta Dāniele  +371 25932199  14.00 un 17.00 / līdz 5 km
14.00 / •• Puiškalna dār­gu­mi Ceļ­malā pie Seņķu mājām Ilze Iesal­niece-Brukinga +371 28734173 16.00 / 3 km
 15.00 / • Pa vilku takām Puteru damb­ja rietu­mu gals Andris Ratke­vičs, Andra Ratke­viča +371 28385025 17.00 / 4 km
 10.00 Dabas izglītības cen­trs «Slītere» Šlīteres bāka Andra Ratke­viča +371 28385025 18.00
 12.00 !!!  Tirdz­iņš Pie Šlīteres mežniecības Ruta Bērz­iņa +371 29141121 17.00
 12.00 Ezera mel­dra brīnu­mainās pārvērtības un jaunā dzīve Pie Šlīteres mežniecības Hari­na Brūk­lene, Uģis Brūk­lene +371 26463444, 29116662 16.00
 12.00 Ances muižas amat­nie­ki Pie Šlīteres mežniecības     17.00

Piekrastē, lībiešu ciemos

Pēc piepr.   / • Pa līvu takām Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē Edgars Millers +371 29463028 Pēc piepr. / 3,5 km
Pēc piepr.   / •
Kolka­s­ra­ga aplis
Kolka­s­ra­ga infor­mā­ci­jas cen­trs Jānis Dambītis +371 26486622 Pēc piepr. / 3 km
11.00   / •• Apkārt Pēterez­eriem Pēterez­era dabas takas stāvlaukumā Jānis Šlūke +371 22386129 14.00 / 5 km
15.00   / •• Pa Vecroču­pes lok­iem un gravām Vaides dīķa stāvlaukums Ina Brau­na +371 28861445 18.00 / 3 km
11.00   / •• Slītere no ūdens pus­es  Tilts pār Irbes upi, P124 šose­ja Rai­vo un Luīze Šul­ci +371 29466501, 26399653 17.00 / ~ 17 km
12.00   / •• Gar Rīgas līča stāvkras­tu ar velosipēdiem Ēvažu stāvlaukums Ine­ta Auli­ka +371 29297797 15.00 / 20 – 25 km
 11.00   Lībiešu tam­bors un Buk­stiņpu­tra «Stūrīši — Bran­ki» Mazir­bē Igors, Gun­ta Gin­teri +371 29469165, 29283967  19.00
 11.00   Lībiešu tau­tas nams un kafe­jnī­ca Mazir­bē  Ieva un Teiks­ma +371 28603233  16.00
 12.00   Etno­grā­fiskā ista­ba Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē Veroni­ka un Edgars Mil­leri  +371 20383578, 29463028  16.00
 12.00   Lībiešu aub­ju šūšanas meis­tark­lase Kemp­ings «Pīta­gi», Košrags Kai­va Jurča / Signe Dišlere +371 29372728  16.00
 14.00   Dabas pēt­nieks Mazirbes plud­malē pie stāvlauku­ma Dār­ta Vidiņa +371 22433329  15.00
 14.00   Lībiešu tau­tastēr­pa god­ināšanas diena – Vanā­jemā krīzdag. Vecās­mātes lakats Kolkas Tau­tas nams
Džene­ta Marin­s­ka
+371 29475692  16.30

SVĒTDIEN, 10. JŪNIJĀ

Sākums, plkst.

Pasāku­ma vei­ds / grūtības pakāpe

Nosaukums

Pul­cēšanās vieta

Gids/kontaktpersona

Tāl­ru­nis

Noslēgu­ma laiks/maršruta garums

Dundagā un apkārtnē

10.00 / ••• Baron bōgans Pie Dunda­gas pils Māra Kiten­ber­ga / Dunda­gas TIC +371 29444395  16.00 / ~ 40 km
11.00 / •• Dunda­gas Bānīša maršruts Pie Vecās dzelzceļa staci­jas / Dunda­gas TIC +371 29444395 13.00 / 4,5 km

Pie Slīteres Zilo kalnu kraujas

 12.00   / • Sēnes starp pavasari un vasaru Pie Šlīteres mežniecības Ini­ta Dāniele +371 25932199 14.00 / līdz 5 km
05.00, 07.00, 09.00  / • Rīta put­nu koris Slīteres Zilo kalnu krau­jā! Pie Šlīteres dabas takas Uģis Piterāns +371 29971576  06.30, 08.30, 10.30 / 1,2 km
 10.00   Dabas izglītības cen­trs «Slītere» Šlīteres bāka Andra Ratke­viča +371 28385025  18.00

Piekrastē, lībiešu ciemos

10.00   / • Rāk­stupīte rak­s­tus rak­s­ta Pie Mazirbes internāt­sko­las vār­tiem Vil­nis Sku­ja +371 29365230 13.00 / 4 km
11.00   / •• Apkārt Pēterez­eriem Pēterez­era dabas takas stāvlaukumā Jānis Šlūke +371 22386129 14.00 / 5 km
12.00   / •• Jūr­takas pilot­pārgājiens gar līča stāvkras­tu Kolka­s­rags Ine­ta Auli­ka +371 29297797 15.30 / 10 – 15 km
11.00   / •• Brau­ciens ar motor­laivu uz Kolkas bāku Kolka­s­ra­ga jūr­malā pie zve­jnieku ceļa Džene­ta Marin­s­ka +371 29475692 13.30 / 12  km
11.00   / ••• Kolkas bāka – tik tuvu un tik tālu Kemp­ings «Ūši», Kol­ka Rai­vo un Luīze Šul­ci +371 29466501, 26399653 15.00 / 12 – 14 km
 11.00 Lībiešu tam­bors un Buk­stiņpu­tra «Stūrīši — Bran­ki» Mazir­bē Igors, Gun­ta Gin­teri +371 29469165, 29283967  19.00
 11.00 Lībiešu tau­tas nams un kafe­jnī­ca Mazir­bē Ieva un Teiks­ma +371 28603233  16.00
Pēc piepr. Etno­grā­fiskā ista­ba Lībiešu tau­tas nams Mazir­bē  Veroni­ka un Edgars Mil­leri +371 20383578, 29463028  Pēc piepr.

Dalies priekā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *